Liceum Ogólnokształcące Nr 9 w Warszawie

wejście na kartę do szkoły

Szkoła mieści się w centrum Warszawy. Istotnym kryterium było utrudnienie dostępu osobom obcym na teren szkoły. Wykonaliśmy instalację na wszystkich wejściach zewnętrznych. Każdy uczeń otrzymał kartę, dzięki której może wejść do szkoły. Każde użycie karty jest rejestrowane.  Zdefiniowane harmonogramy czasowe pozwalają uczniom wejść i wyjść tylko w określonych godzinach.  Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

SP 1 w Kartuzach

kontrola dostepu do szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Po pół roku od wykonania instalacji w pierwszym w związku z tym że instalacja sprawdziła się i poprawiła bezpieczeństwo w szkole, wykonaliśmy montaż w drugim budynku. System kontroli obejmuje dwa wejścia na teren szkoły. Dla wejścia głównego dodatkowo oprócz czytnika zamontowaliśmy wideodomofon z monitorami 7 ” w świetlicy i sekretariacie. Kamera wideodomofonu zainstalowana jest po dwóch stronach, dzięki czemu osoba nie posiadająca karty ma możliwość kontrolowanego wejścia i wyjścia.

kontrola dostepu do szkoły    zabezpieczenie szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 386 w Warszawie

Jest to przykład szkoły, która została przekształcona z gimnazjum na szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi.  Nowym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa małych dzieci i jednoczesne ograniczenie wejścia na teren szkoły osób dorosłych.

Wdrożyliśmy więc system kontroli dostępu dla rodziców. Każdy z nich otrzymał kartę która upoważnia go do wejścia na teren szkoły w określonych godzinach. Chcąc odebrać dziecko ze świetlicy lub dziecko z oddziału przedszkolnego, odczytuje dodatkowo kartę na czytniku odbioru dzieci. Dzięki temu, opiekun dziecka może odesłać dziecko do szatni. Odczyt karty jest rejestrowany, dodatkowo nad czytnikiem zainstalowana jest kamera zapisująca obraz z szatni w tym również moment odczytu karty przez rodzica.

 

 

Szkoła Podstawowa VARSOWIA

Wdrożyliśmy system KD w trzech placówkach prowadzonych przez Fundację Edukacyjną VARSOWIA w Warszawie. Wszystkie te instalacje dotyczą kontroli dostępu na teren budynku oraz do pokoju nauczycielskiego. Każdy pracownik może dzięki temu wejść do pokoju nauczycielskiego, a pozostawione tam rzeczy w tym również dane osobowe są bezpieczne.

Dla ułatwienia wejść rodzicom, każdy z nić otrzymał kartę zbliżeniową, która upoważnia go do wejście w określonym czasie.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Siedlcach

Jedna z wzorcowych instalacji, w której w pełni wykorzystujemy możliwości karty zbliżeniowej.  Aktualnie wdrożone rozwiązania:

  • wejście na teren szkoły na kartę
  • karta bliblioteczna
  • karta obiadowa
  • karta rejestracji pobytu w świetlicy
  • wejście do klas lekcyjnych na kartę
  • wejście do pokoju nauczycielskiego na kartę
  • system odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siedlcach

Jedna z naszych pierwszych instalacji, którą uzupełniliśmy o system wydawania obiadów na karty zbliżeniowe. W szkole tej oprócz karty ucznia oraz pracownika, karty posiadają również rodzice.

Karta ucznia wykorzystywana jest w :

  • bibliotece  – jako karta bliblioteczna
  • kontrola dostępu – wejście i wyjście ze szkoły
  • stołówka – odbieranie obiadu z kartą zbliżeniową zamiast karnetu papierowego

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kobyłce

Początkowo zainstalowany system kontroli dostępu na wejściu głównym. W trakcie rozbudowy szkoły, zainstalowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia wejść na teren szkoły, na łączniku szkół oraz wejścia do pokoju nauczycielskiego.

Karty posiadają tylko Pracownicy. Rejestr zdarzeń wykorzystywany jest do generowania raportów czasu pracy RCP.