Szkoła „ŻAGLE” w Warszawie

Kompleksowe wdrożenie:
– system kontroli dostępu z wykorzystaniem bramki obrotowej
– system kontroli dostępu na standardowych drzwiach
– domofon
– program do obsługi stołówki
– karty zbliżeniowe z kodem kreskowym do biblioteki

Każda osoba posiadająca kartę może wejść na teren szkoły. Pozostałe osoby muszą skorzystać z domofonu. Wyjście uczniów dodatkowo ograniczone harmonogramem zgodnym z planem lekcji tj. wyjście ze szkoły możliwe dopiero po zakończeniu lekcji.
     

Wejście na kartę do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łodzi

Zabezpieczyliśmy wejście główne do szkoły systemem na breloki zbliżeniowe. Pracownicy, rodzice oraz część uczniów otrzymała breloki zbliżeniowe które upoważniają do wejścia lub wyjścia w określonym zakresie godzinowym.

Każde zdarzenia jest rejestrowane. Obsługa szkoły dodatkowo ma możliwość otworzenia drzwi zdalnym pilotem – dla osób nie posiadających aktywnego breloka zbliżeniowego.

Dodatkowo w czasie wywiadówek lub innych spotkań masowych, system mam możliwość otworzenia na stałe drzwi – tzw. tryb rozbrojony.

kontrola dostępu    kontrola dostępu

wyjście

Liceum Ogólnokształcące nr XIII w Warszawie

Wykonaliśmy zabezpieczenie wejść zewnętrznych na teren budynku z kontrolą dwustronną, czyli wymagającą użycia karty na wejściu i wyjściu.  Każdy uczeń ma kartę zbliżeniową która upoważnia go do wejścia i wyjścia w określonych godzinach. Istnieje taka możliwość konfiguracji, że karta ucznia zadziała na wyjściu dopiero po zakończeniu lekcji. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Pracownik ma dostęp bez ograniczeń.

To rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Osoby nie posiadające karty mają utrudniony dostęp – wejścia wymaga ingerencji osoby pełniącej dyżur. Podobnie jest z wyjściem – nie da się wyjść bez kontroli pracownika szkoły.

Dodatkowo, system podłączony jest do systemu PPOŻ, dzięki czemu w przypadku zagrożenia, drzwi są zwalniane umożliwiając swobodne wyjście z budynku.

Identyfikatory uczniów dodatkowo posiadają  nadrukowany kod kreskowy, który wykorzystywany jest w bibliotece szkolne – jako karta biblioteczna.