SP 1 w Kartuzach

kontrola dostepu do szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Po pół roku od wykonania instalacji w pierwszym w związku z tym że instalacja sprawdziła się i poprawiła bezpieczeństwo w szkole, wykonaliśmy montaż w drugim budynku. System kontroli obejmuje dwa wejścia na teren szkoły. Dla wejścia głównego dodatkowo oprócz czytnika zamontowaliśmy wideodomofon z monitorami 7 ” w świetlicy i sekretariacie. Kamera wideodomofonu zainstalowana jest po dwóch stronach, dzięki czemu osoba nie posiadająca karty ma możliwość kontrolowanego wejścia i wyjścia.

kontrola dostepu do szkoły    zabezpieczenie szkoły

Szkoła Podstawowa VARSOWIA

Wdrożyliśmy system KD w trzech placówkach prowadzonych przez Fundację Edukacyjną VARSOWIA w Warszawie. Wszystkie te instalacje dotyczą kontroli dostępu na teren budynku oraz do pokoju nauczycielskiego. Każdy pracownik może dzięki temu wejść do pokoju nauczycielskiego, a pozostawione tam rzeczy w tym również dane osobowe są bezpieczne.

Dla ułatwienia wejść rodzicom, każdy z nić otrzymał kartę zbliżeniową, która upoważnia go do wejście w określonym czasie.

Wejście na kartę do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łodzi

Zabezpieczyliśmy wejście główne do szkoły systemem na breloki zbliżeniowe. Pracownicy, rodzice oraz część uczniów otrzymała breloki zbliżeniowe które upoważniają do wejścia lub wyjścia w określonym zakresie godzinowym.

Każde zdarzenia jest rejestrowane. Obsługa szkoły dodatkowo ma możliwość otworzenia drzwi zdalnym pilotem – dla osób nie posiadających aktywnego breloka zbliżeniowego.

Dodatkowo w czasie wywiadówek lub innych spotkań masowych, system mam możliwość otworzenia na stałe drzwi – tzw. tryb rozbrojony.

kontrola dostępu    kontrola dostępu

wyjście