Liceum Ogólnokształcące nr XIII w Warszawie

Wykonaliśmy zabezpieczenie wejść zewnętrznych na teren budynku z kontrolą dwustronną, czyli wymagającą użycia karty na wejściu i wyjściu.  Każdy uczeń ma kartę zbliżeniową która upoważnia go do wejścia i wyjścia w określonych godzinach. Istnieje taka możliwość konfiguracji, że karta ucznia zadziała na wyjściu dopiero po zakończeniu lekcji. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Pracownik ma dostęp bez ograniczeń.

To rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Osoby nie posiadające karty mają utrudniony dostęp – wejścia wymaga ingerencji osoby pełniącej dyżur. Podobnie jest z wyjściem – nie da się wyjść bez kontroli pracownika szkoły.

Dodatkowo, system podłączony jest do systemu PPOŻ, dzięki czemu w przypadku zagrożenia, drzwi są zwalniane umożliwiając swobodne wyjście z budynku.

Identyfikatory uczniów dodatkowo posiadają  nadrukowany kod kreskowy, który wykorzystywany jest w bibliotece szkolne – jako karta biblioteczna.