I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach

Kontrol dostępu NFC

Pierwsza nasza instalacja z wykorzystaniem nowej wersji czytników działających oprócz kart również w technologii NFC oraz Bluetooth. Dzięki zainstalowanej aplikacji w telefonie, pracownik szkoły lub uczeń może zastępczo zamiast karty uzyskać dostęp do szkoły zbliżając do czytnika telefon.  Instalacja obejmuje wszystkie wejścia zewnętrzne oraz pokój nauczycielski. Zdefiniowane harmonogramy pozwalają na ograniczenie wejść i wyjść ucznia na wybranych przejściach. Każde wejście i wyjście ucznia jest rejestrowane.

Liceum Ogólnokształcące Nr 9 w Warszawie

wejście na kartę do szkoły

Szkoła mieści się w centrum Warszawy. Istotnym kryterium było utrudnienie dostępu osobom obcym na teren szkoły. Wykonaliśmy instalację na wszystkich wejściach zewnętrznych. Każdy uczeń otrzymał kartę, dzięki której może wejść do szkoły. Każde użycie karty jest rejestrowane.  Zdefiniowane harmonogramy czasowe pozwalają uczniom wejść i wyjść tylko w określonych godzinach.  Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

ZSP 2 w Kobyłce

czytnik kart w szkole

Jedna z wielu podobnych instalacji w których wykonaliśmy zabezpieczenie wszystkich wejść zewnętrznych na teren szkoły. Program do zarządzania systemem pozwala na wprowadzenie uprawnień, dzięki czemu wybrane osoby moją zdefiniowane uprawnienia do korzystania z poszczególnych przejść. Dodatkowo system rejestruje każde wejście na teren szkoły. Karty posiadają również rodzice odbierający dzieci z Przedszkola.     zabezpieczenie wyjścia LOCA

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siedlcach

Jedna z naszych pierwszych instalacji, którą uzupełniliśmy o system wydawania obiadów na karty zbliżeniowe. W szkole tej oprócz karty ucznia oraz pracownika, karty posiadają również rodzice.

Karta ucznia wykorzystywana jest w :

  • bibliotece  – jako karta bliblioteczna
  • kontrola dostępu – wejście i wyjście ze szkoły
  • stołówka – odbieranie obiadu z kartą zbliżeniową zamiast karnetu papierowego

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Siedlcach

Kolejne kompleksowe wdrożenie, w którym  każdy uczeń otrzymał imienną kartę do wykorzystania we wszystkich oferowanych przez nas systemach tj.
– obiad na kartę w stołówce
– wejście do szkoły
– potwierdzenie obecności w świetlicy
– karta biblioteczna

Liceum Ogólnokształcące nr LXXXVI w Warszawie

System kontroli dostępu na teren szkoły. Uczniowie otrzymali karty zbliżeniowe które upoważniają ich do wejścia na teren szkoły o dowolnej godzinie. Każde takie wejście jest rejestrowane. Wyjście zostało powiązane z planem lekcji. Uczeń każdego dnia może wyjść dopiero po zakończeniu lekcji.

W przypadku gdy zakończy wcześniej lekcje, musi okazać pełniącemu dyżur portierowi zwolnienie.  Wyjście bez karty możliwe jest dzięki zastosowaniu dodatkowo zdalnego otwierania drzwi pilotem. Takie rozwiązanie pozwala na otworzenie drzwi z zasięgu kilkudziesięciu metrów od wejścia.

Uzyskane korzyści:
– osoba bez karty nie może samodzielnie wejść do szkoły
– rejestr wyjść i wejść
– rejestr czasu pracy pracowników
– utrudniona ucieczka ze szkoły w trakcie trwania lekcji

Szkoła „ŻAGLE” w Warszawie

Kompleksowe wdrożenie:
– system kontroli dostępu z wykorzystaniem bramki obrotowej
– system kontroli dostępu na standardowych drzwiach
– domofon
– program do obsługi stołówki
– karty zbliżeniowe z kodem kreskowym do biblioteki

Każda osoba posiadająca kartę może wejść na teren szkoły. Pozostałe osoby muszą skorzystać z domofonu. Wyjście uczniów dodatkowo ograniczone harmonogramem zgodnym z planem lekcji tj. wyjście ze szkoły możliwe dopiero po zakończeniu lekcji.
     

Wejście na kartę do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łodzi

Zabezpieczyliśmy wejście główne do szkoły systemem na breloki zbliżeniowe. Pracownicy, rodzice oraz część uczniów otrzymała breloki zbliżeniowe które upoważniają do wejścia lub wyjścia w określonym zakresie godzinowym.

Każde zdarzenia jest rejestrowane. Obsługa szkoły dodatkowo ma możliwość otworzenia drzwi zdalnym pilotem – dla osób nie posiadających aktywnego breloka zbliżeniowego.

Dodatkowo w czasie wywiadówek lub innych spotkań masowych, system mam możliwość otworzenia na stałe drzwi – tzw. tryb rozbrojony.

kontrola dostępu    kontrola dostępu

wyjście

Liceum Ogólnokształcące nr XIII w Warszawie

Wykonaliśmy zabezpieczenie wejść zewnętrznych na teren budynku z kontrolą dwustronną, czyli wymagającą użycia karty na wejściu i wyjściu.  Każdy uczeń ma kartę zbliżeniową która upoważnia go do wejścia i wyjścia w określonych godzinach. Istnieje taka możliwość konfiguracji, że karta ucznia zadziała na wyjściu dopiero po zakończeniu lekcji. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Pracownik ma dostęp bez ograniczeń.

To rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Osoby nie posiadające karty mają utrudniony dostęp – wejścia wymaga ingerencji osoby pełniącej dyżur. Podobnie jest z wyjściem – nie da się wyjść bez kontroli pracownika szkoły.

Dodatkowo, system podłączony jest do systemu PPOŻ, dzięki czemu w przypadku zagrożenia, drzwi są zwalniane umożliwiając swobodne wyjście z budynku.

Identyfikatory uczniów dodatkowo posiadają  nadrukowany kod kreskowy, który wykorzystywany jest w bibliotece szkolne – jako karta biblioteczna.