Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie

W ramach zespołu szkół w budynku mieszczą się 3 typy szkół: Podstawowa, Gimnazjum i Liceum. Każdy uczeń posiada kartę, która upoważnia go do wejścia tylko w niezbędnym zakresie. Zabezpieczenie wykonaliśmy na 5 wejściach zewnętrznych oraz wejścia wewnętrzne do szatni oraz do części w której powinni przebywać tylko uczniowie.

Karta ucznia posiada również kod kreskowy który wykorzystywany jest w bibliotece.

Dla pracowników przewidziane jest wejście z rejestratorem czasu pracy.

 

 

Zespół Szkół nr 117 w Warszawie

Bardzo rozległy budynek w którym mieści się Liceum i Gimnazjum. Wykonaliśmy zabezpieczenia na dwóch wejściach do budynku. Każda klasa ma zdefiniowane uprawnienie na wyjście dopiero po zakończeniu lekcji. Karta / identyfikator ucznia wykorzystywany jest również jako karta biblioteczna oraz karta obiadowa w stołówce szkolnej.

Pracownicy szkoły mają nieograniczony dostęp do szkoły. Ich karta otwiera również dwa pokoje nauczycielskie.

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu w sekretariacie, w każdej chwili można sprawdzić wejścia i wyjścia ucznia lub pracownika.

Gimnazjum Nr 1 w Warszawie

Instalacja wykonana w 2010 roku. Każdy uczeń posiada identyfikator zbliżeniowy posiadający dodatkowo kod kreskowy do biblioteki. Jest to przykład dobrze funkcjonującego systemu kontroli wejść i wyjść. Uczeń ma bowiem zdefiniowany plan lekcji, dzięki czemu jego karta działa dopiero po zakończeniu lekcji. Pełniąca dyżur Woźna, może ucznia wypuścić ze szkoły tylko po okazaniu zwolnienia od nauczyciela.

Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Uczniowie mają obowiązek odczytywać kartę nawet w sytuacji gdy drzwi są otwarte przez ucznia który przechodził wcześniej.

Po zainstalowaniu systemu, zmniejszyła się ilość niekontrolowanych wyjść czy szwendający się po okolicy uczniów gimnazjum.

Augustowskie Centrum Edukacyjne

Instalacja wykonana w 2015 roku. Każda klasa lekcyjna otwierana jest przy pomocy karty zbliżeniowej. Dodatkowo zamontowany czujnik stanu drzwi zapisuje moment otwarcia i zamknięcia drzwi.

Celem instalacji było zabezpieczenie klasa lekcyjnych które są bardzo dobrze wyposażone w różnego rodzaju sprzęt elektroniczny taki jak tablice multimedialne czy komputery.

 

Zespół Szkół Nr 124 w Warszawie

Współpraca z tą placówką rozpoczęła się od instalacji czytnika w pokoju nauczycielskim. Był to początek współpracy który zaowocował wykonaniem kompleksowej instalacji systemu kontroli dostępu na teren szkoły oraz do wszystkich klas lekcyjnych.

Wejście do klas lekcyjnych na karty zbliżeniowe to oprócz wygody (brak problemów z kluczami) to przede wszystkim skuteczna kontrola wejść. Każde wejście do klasy jest rejestrowane, zapisując dokładną godzinę wejścia. Personel obsługi nie musi już nosić pęczka kluczy, jedna karta otwiera wszystkie wejścia. Informacja o wejściu do klasy nauczyciela czy pracownika obsługi pomocna jest przy dyscyplinowaniu punktualności oraz należytego wykonywania swoich obowiązków.

W tym przypadku dodatkowym atutem jest możliwość otworzenia wszystkich klas jednocześnie w przypadku zagrożenia pożarem lub innym zdarzeniem zagrażającemu bezpieczeństwu szkoły.

Wyjścia główne dodatkowo posiadają przycisk wyjścia awaryjnego, którego użycia pozwala na awaryjne otworzenie konkretnych drzwi.

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

Zabezpieczenie wejścia głównego do szkoły. Każdy uczeń posiada kartę, które w określonych godzinach umożliwia wejście lub wyjście. W przypadku dzieci z klas 0 i 1, karty posiadają rodzice, dzięki czemu mogą przyprowadzić dziecko lub je odebrać samodzielnie otwierając drzwi.  Osoby bez kart mogą skorzystać z dzwonka. Ich wejście możliwe jest przy wykorzystaniu zdalnego pilota który jest w posiadaniu dyżurnej woźnej.

 

Szkoła Podstawowa w Chotomowie

W szkole tej funkcjonuje nasz autorski system Odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej. System taki wykorzystuje karty zbliżeniowe, po zbliżeniu której, opiekun świetlicy otrzymuje na komputerze informację które dziecko należy odesłać do Rodzica.

Od tego roku  dodatkowo zamontowaliśmy system kontroli dostępu wejścia na teren szkoły oraz wejście na nauczycieli do pokoju nauczycielskiego.  W przypadku tej szkoły, rodzice nie wykorzystują kart do wejścia do budynku. System automatycznie otwiera drzwi w godzinach największego ruchu, a w pozostałych godzinach osoba która chce wejść używa dzwonka. Portier za pomocą pilota otwiera wejście.  Pracownicy mają możliwość wejścia przy pomocy karty.

Taki sposób zabezpieczenia, pozwala na kontrolowanie wejść i wyjść na teren szkoły. Utrudnia też samodzielne wyjście dziecka bez nadzoru.

Liceum Ogólnokształcące nr XIII w Warszawie

Wykonaliśmy zabezpieczenie wejść zewnętrznych na teren budynku z kontrolą dwustronną, czyli wymagającą użycia karty na wejściu i wyjściu.  Każdy uczeń ma kartę zbliżeniową która upoważnia go do wejścia i wyjścia w określonych godzinach. Istnieje taka możliwość konfiguracji, że karta ucznia zadziała na wyjściu dopiero po zakończeniu lekcji. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Pracownik ma dostęp bez ograniczeń.

To rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Osoby nie posiadające karty mają utrudniony dostęp – wejścia wymaga ingerencji osoby pełniącej dyżur. Podobnie jest z wyjściem – nie da się wyjść bez kontroli pracownika szkoły.

Dodatkowo, system podłączony jest do systemu PPOŻ, dzięki czemu w przypadku zagrożenia, drzwi są zwalniane umożliwiając swobodne wyjście z budynku.

Identyfikatory uczniów dodatkowo posiadają  nadrukowany kod kreskowy, który wykorzystywany jest w bibliotece szkolne – jako karta biblioteczna.

Zespół Szkół Nr 94 w Warszawie

System kontroli dostępu na teren szkoły. Przed wdrożeniem systemu wejście do szkoły było zabezpieczone elektrozaczepem, który zwalniany był po wciśnięciu przycisku wyjścia przez portiera lub dyżurującą woźną.

Celem wykonania instalacji było m.in. wyręczenie obsługi szkoły z kontrolowania wejść. Aktualnie każdy rodzic który chcę mieć możliwość swobodnego dostępu po odbiór dziecka, może uzyskać kartę zbliżeniową, dzięki której może swobodnie wejść na teren budynku. Osoby nie posiadające karty, muszą skorzystać z przycisku dzwonka (klawisz na czytniku). Otwarcie drzwi odbywa się przy pomocy zdalnego pilota który jest w posiadaniu woźnej znajdującej się najbliżej wejścia.