Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siedlcach

Jedna z naszych pierwszych instalacji, którą uzupełniliśmy o system wydawania obiadów na karty zbliżeniowe. W szkole tej oprócz karty ucznia oraz pracownika, karty posiadają również rodzice.

Karta ucznia wykorzystywana jest w :

  • bibliotece  – jako karta bliblioteczna
  • kontrola dostępu – wejście i wyjście ze szkoły
  • stołówka – odbieranie obiadu z kartą zbliżeniową zamiast karnetu papierowego

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kobyłce

Początkowo zainstalowany system kontroli dostępu na wejściu głównym. W trakcie rozbudowy szkoły, zainstalowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia wejść na teren szkoły, na łączniku szkół oraz wejścia do pokoju nauczycielskiego.

Karty posiadają tylko Pracownicy. Rejestr zdarzeń wykorzystywany jest do generowania raportów czasu pracy RCP.

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Siedlcach

Kolejne kompleksowe wdrożenie, w którym  każdy uczeń otrzymał imienną kartę do wykorzystania we wszystkich oferowanych przez nas systemach tj.
– obiad na kartę w stołówce
– wejście do szkoły
– potwierdzenie obecności w świetlicy
– karta biblioteczna

Liceum Ogólnokształcące nr LXXXVI w Warszawie

System kontroli dostępu na teren szkoły. Uczniowie otrzymali karty zbliżeniowe które upoważniają ich do wejścia na teren szkoły o dowolnej godzinie. Każde takie wejście jest rejestrowane. Wyjście zostało powiązane z planem lekcji. Uczeń każdego dnia może wyjść dopiero po zakończeniu lekcji.

W przypadku gdy zakończy wcześniej lekcje, musi okazać pełniącemu dyżur portierowi zwolnienie.  Wyjście bez karty możliwe jest dzięki zastosowaniu dodatkowo zdalnego otwierania drzwi pilotem. Takie rozwiązanie pozwala na otworzenie drzwi z zasięgu kilkudziesięciu metrów od wejścia.

Uzyskane korzyści:
– osoba bez karty nie może samodzielnie wejść do szkoły
– rejestr wyjść i wejść
– rejestr czasu pracy pracowników
– utrudniona ucieczka ze szkoły w trakcie trwania lekcji

Szkoła podstawowa Nr 48 w Gdyni

Pilotażowe wdrożenie w Gdyni w pełnym zakresie. Każde dziecko posiada kartę zbliżeniową imienną, dzięki której może wejść na teren szkoły, skorzystać ze stołówki oraz potwierdzić obecność w świetlicy szkolnej. Osoby nie posiadające karty, muszę skorzystać z dzwonka. Drzwi takiej sytuacji otwiera dyżurująca Pani woźna.

Dodatkowo, oprócz wejść głównych, zabezpieczone zostało przejście pomiędzy częścią szkoły przeznaczoną dla dzieci klas 1-3, a pozostałymi. Dostęp na kartę posiadają również nauczyciele zarówno na teren szkoły jak i do pokojów nauczycielskich.

Szkoła „ŻAGLE” w Warszawie

Kompleksowe wdrożenie:
– system kontroli dostępu z wykorzystaniem bramki obrotowej
– system kontroli dostępu na standardowych drzwiach
– domofon
– program do obsługi stołówki
– karty zbliżeniowe z kodem kreskowym do biblioteki

Każda osoba posiadająca kartę może wejść na teren szkoły. Pozostałe osoby muszą skorzystać z domofonu. Wyjście uczniów dodatkowo ograniczone harmonogramem zgodnym z planem lekcji tj. wyjście ze szkoły możliwe dopiero po zakończeniu lekcji.
     

Wejście na kartę do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łodzi

Zabezpieczyliśmy wejście główne do szkoły systemem na breloki zbliżeniowe. Pracownicy, rodzice oraz część uczniów otrzymała breloki zbliżeniowe które upoważniają do wejścia lub wyjścia w określonym zakresie godzinowym.

Każde zdarzenia jest rejestrowane. Obsługa szkoły dodatkowo ma możliwość otworzenia drzwi zdalnym pilotem – dla osób nie posiadających aktywnego breloka zbliżeniowego.

Dodatkowo w czasie wywiadówek lub innych spotkań masowych, system mam możliwość otworzenia na stałe drzwi – tzw. tryb rozbrojony.

kontrola dostępu    kontrola dostępu

wyjście

Szkoła Podstawowa nr 166 w Warszawie

W tej szkole, karty posiadają tylko pracownicy. Wykonaliśmy sukcesywnie kilkanaście zabezpieczeń wejść w tym do pokoju nauczycielskiego, wejścia na kartę na salę gimnastyczną, wejście na kartę do szatni oraz zabezpieczenie wejścia głównego.

W przypadku szatni, woźna pełniąca dyżur, swoją kartą otwiera boks szatni z którego chcą skorzystać uczniowie. Przy dużej ilości boksów jest to bardzo praktycznie rozwiązanie, nie wymaga już noszenia pęczków kluczy. Zamknięcie boksu odbywa się tylko przez zamknięcie drzwi. Zamontowany elektromagnes automatycznie blokuje szatnie.

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Otwocku

Kompleksowy system kontroli dostępu wejść zewnętrznych. Wszystkie wejścia zabezpieczone dwustronną kontrola dostępu do których uprawnienie wejścia mają tylko pracownicy.

Istotnym parametrem systemu dla Dyrekcji szkoły była możliwość otworzenia wszystkich wejść jednocześnie w przypadku alarmu pożarowego.  Jednym przyciskiem pełniący dyżur portier otwiera wejścia zewnętrze umożliwiając łatwą ewakuację.

Uczniowie również posiadają karty zbliżeniowe / identyfikatory. Wykorzystywane są w dostarczonych przez nas systemach autorskich do kontroli wydawania posiłków http://www.programdlastolowki.pl oraz do ewidencji obecności w świetlicy www.programdlaswietlicy.pl .

 

Bursa Szkolna ZSB w Olsztynie

Wychowankowie tej bursy posiadają karty które wykorzystują do wejścia na teren bursy oraz do odbioru posiłku w stołówce która wykorzystuje nasz autorski system do elektronicznej rejestracji wydawanych posiłków.

Kontrola dostępu ustawiona jest w taki sposób, że Wychowanek może wejść i wyjść tylko  w określonym czasie. Każde zdarzenie jest rejestrowane, a wychowawca ma możliwość sprawdzenie dat i godzin wejść / wyjść.

Kontrola dostępu do Bursy ma na celu ograniczenie wejścia osoby nieuprawionej, która w tym przypadku musi skorzystać z dzwonka. Wejście możliwe jest tylko przez nadzór wychowawcy pełniącego dyżur.