SP 2 w Ząbkach

bezpieczna szkoła, karta szkolna

Kompleksowa instalacja systemu KD w której zabezpieczyliśmy wejście główne, łącznik oraz pokój nauczycielski. Dodatkowo, uczniowie oraz pracownicy wykorzystując tą samą kartę odbierają posiłek korzystając z dostarczonego przez nas systemu https://e-stolowka.pl

Od nowego roku szkolnego, rodzice będą mogli również odwoływać posiłki samodzielnie korzystając z dostępu rodzica online do konta żywienia swojego dziecka.

I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach

Kontrol dostępu NFC

Pierwsza nasza instalacja z wykorzystaniem nowej wersji czytników działających oprócz kart również w technologii NFC oraz Bluetooth. Dzięki zainstalowanej aplikacji w telefonie, pracownik szkoły lub uczeń może zastępczo zamiast karty uzyskać dostęp do szkoły zbliżając do czytnika telefon.  Instalacja obejmuje wszystkie wejścia zewnętrzne oraz pokój nauczycielski. Zdefiniowane harmonogramy pozwalają na ograniczenie wejść i wyjść ucznia na wybranych przejściach. Każde wejście i wyjście ucznia jest rejestrowane.

Liceum Ogólnokształcące Nr 9 w Warszawie

wejście na kartę do szkoły

Szkoła mieści się w centrum Warszawy. Istotnym kryterium było utrudnienie dostępu osobom obcym na teren szkoły. Wykonaliśmy instalację na wszystkich wejściach zewnętrznych. Każdy uczeń otrzymał kartę, dzięki której może wejść do szkoły. Każde użycie karty jest rejestrowane.  Zdefiniowane harmonogramy czasowe pozwalają uczniom wejść i wyjść tylko w określonych godzinach.  Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

ZSP 2 w Kobyłce

czytnik kart w szkole

Jedna z wielu podobnych instalacji w których wykonaliśmy zabezpieczenie wszystkich wejść zewnętrznych na teren szkoły. Program do zarządzania systemem pozwala na wprowadzenie uprawnień, dzięki czemu wybrane osoby moją zdefiniowane uprawnienia do korzystania z poszczególnych przejść. Dodatkowo system rejestruje każde wejście na teren szkoły. Karty posiadają również rodzice odbierający dzieci z Przedszkola.     zabezpieczenie wyjścia LOCA

SP 1 w Kartuzach

kontrola dostepu do szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Po pół roku od wykonania instalacji w pierwszym w związku z tym że instalacja sprawdziła się i poprawiła bezpieczeństwo w szkole, wykonaliśmy montaż w drugim budynku. System kontroli obejmuje dwa wejścia na teren szkoły. Dla wejścia głównego dodatkowo oprócz czytnika zamontowaliśmy wideodomofon z monitorami 7 ” w świetlicy i sekretariacie. Kamera wideodomofonu zainstalowana jest po dwóch stronach, dzięki czemu osoba nie posiadająca karty ma możliwość kontrolowanego wejścia i wyjścia.

kontrola dostepu do szkoły    zabezpieczenie szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Błoniach

Instalacja wykonana na furtkach wejścia na teren placówki. Cel wykonania instalacji:

 • ograniczenie przejść osób trzecich przez teren szkoły
 • ograniczenie wyjść uczniów w czasie trwania lekcji
 • rejestracja wejść i wyjść na teren placówki

  W celu umożliwienia wejścia osobom nie posiadającymi karty, zamontowaliśmy dodatkowo domofon cyfrowy, który umożliwia połączenie z portiernią lub sekretariatami szkół mieszczących się w budynku. Dodatkowo, wybór systemu kontroli dostępu firmy Roger, pozwolił nam na ustalenie godzin w których przejście jest możliwe bez użycia karty – sygnalizuje to czytnik zieloną diodą.

VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Pierwsza instalacja w tej placówce. Na pierwszy rzut instalacja wejścia na kartę do pokoju nauczycielskiego. Ze względu na rodzaj drzwi zdecydowaliśmy się zamontować zworę elektromagnetyczną. Taki wybór pozwolił na zminimalizowanie modyfikacji drzwi do potrzeb kontroli dostępu. Wadą tego rozwiązania jest konieczność zamontowania przycisku wyjścia oraz przycisku wyjścia ewakuacyjnego.

Szkoła Podstawowa Nr 386 w Warszawie

Jest to przykład szkoły, która została przekształcona z gimnazjum na szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi.  Nowym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa małych dzieci i jednoczesne ograniczenie wejścia na teren szkoły osób dorosłych.

Wdrożyliśmy więc system kontroli dostępu dla rodziców. Każdy z nich otrzymał kartę która upoważnia go do wejścia na teren szkoły w określonych godzinach. Chcąc odebrać dziecko ze świetlicy lub dziecko z oddziału przedszkolnego, odczytuje dodatkowo kartę na czytniku odbioru dzieci. Dzięki temu, opiekun dziecka może odesłać dziecko do szatni. Odczyt karty jest rejestrowany, dodatkowo nad czytnikiem zainstalowana jest kamera zapisująca obraz z szatni w tym również moment odczytu karty przez rodzica.

 

 

Szkoła Podstawowa VARSOWIA

Wdrożyliśmy system KD w trzech placówkach prowadzonych przez Fundację Edukacyjną VARSOWIA w Warszawie. Wszystkie te instalacje dotyczą kontroli dostępu na teren budynku oraz do pokoju nauczycielskiego. Każdy pracownik może dzięki temu wejść do pokoju nauczycielskiego, a pozostawione tam rzeczy w tym również dane osobowe są bezpieczne.

Dla ułatwienia wejść rodzicom, każdy z nić otrzymał kartę zbliżeniową, która upoważnia go do wejście w określonym czasie.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Siedlcach

Jedna z wzorcowych instalacji, w której w pełni wykorzystujemy możliwości karty zbliżeniowej.  Aktualnie wdrożone rozwiązania:

 • wejście na teren szkoły na kartę
 • karta bliblioteczna
 • karta obiadowa
 • karta rejestracji pobytu w świetlicy
 • wejście do klas lekcyjnych na kartę
 • wejście do pokoju nauczycielskiego na kartę
 • system odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej