Liceum Ogólnokształcące nr LXXXVI w Warszawie

System kontroli dostępu na teren szkoły. Uczniowie otrzymali karty zbliżeniowe które upoważniają ich do wejścia na teren szkoły o dowolnej godzinie. Każde takie wejście jest rejestrowane. Wyjście zostało powiązane z planem lekcji. Uczeń każdego dnia może wyjść dopiero po zakończeniu lekcji.

W przypadku gdy zakończy wcześniej lekcje, musi okazać pełniącemu dyżur portierowi zwolnienie.  Wyjście bez karty możliwe jest dzięki zastosowaniu dodatkowo zdalnego otwierania drzwi pilotem. Takie rozwiązanie pozwala na otworzenie drzwi z zasięgu kilkudziesięciu metrów od wejścia.

Uzyskane korzyści:
– osoba bez karty nie może samodzielnie wejść do szkoły
– rejestr wyjść i wejść
– rejestr czasu pracy pracowników
– utrudniona ucieczka ze szkoły w trakcie trwania lekcji

Dodaj komentarz