Szkoła Podstawowa nr 166 w Warszawie

W tej szkole, karty posiadają tylko pracownicy. Wykonaliśmy sukcesywnie kilkanaście zabezpieczeń wejść w tym do pokoju nauczycielskiego, wejścia na kartę na salę gimnastyczną, wejście na kartę do szatni oraz zabezpieczenie wejścia głównego.

W przypadku szatni, woźna pełniąca dyżur, swoją kartą otwiera boks szatni z którego chcą skorzystać uczniowie. Przy dużej ilości boksów jest to bardzo praktycznie rozwiązanie, nie wymaga już noszenia pęczków kluczy. Zamknięcie boksu odbywa się tylko przez zamknięcie drzwi. Zamontowany elektromagnes automatycznie blokuje szatnie.

Dodaj komentarz