Zespół Szkół Nr 94 w Warszawie

System kontroli dostępu na teren szkoły. Przed wdrożeniem systemu wejście do szkoły było zabezpieczone elektrozaczepem, który zwalniany był po wciśnięciu przycisku wyjścia przez portiera lub dyżurującą woźną.

Celem wykonania instalacji było m.in. wyręczenie obsługi szkoły z kontrolowania wejść. Aktualnie każdy rodzic który chcę mieć możliwość swobodnego dostępu po odbiór dziecka, może uzyskać kartę zbliżeniową, dzięki której może swobodnie wejść na teren budynku. Osoby nie posiadające karty, muszą skorzystać z przycisku dzwonka (klawisz na czytniku). Otwarcie drzwi odbywa się przy pomocy zdalnego pilota który jest w posiadaniu woźnej znajdującej się najbliżej wejścia.

Dodaj komentarz